Nowinki inwestycyjne w LPWiK

Wóz ssąco-tłoczący, zbiornik wody pitnej oraz mobilny chlorator ZORRO – to nowinki w bazie sprzętowej naszej Spółki.


W ramach troski o jakość świadczonych usług dla mieszkańców miasta, Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubaniu zakupiło pojazdy, które wykorzystywane są przez pracowników w standardowo wykonywanych pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Spółka w 2020 roku wzbogaciła swoją bazę sprzętową w:

- wóz ssąco – tłoczący,

- zbiornik do transportu wody pitnej,

- mobilny chlorator.


Nowa baza sprzętowa zapewnia możliwość szybkiej reakcji na zgłoszenia mieszkańców oraz usprawnia standardowo wykonywane prace.

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w jak najlepszym stanie technicznym. Spółka musi zagwarantować ciągłość dostawy wody oraz zapewnić ciągłość odbioru ścieków. Dlatego tak ważne są inwestycje w sprzęt. Każdy z nich dedykowany jest do innego zakresu prac eksploatacyjnych.  Nowy pojazd ssąco – tłoczący daje możliwość maksymalnego wydłużenia bezawaryjnego okresu eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zbiornik do transportu wody pitnej oraz mobilny chlorator zapewniają mieszkańcom miasta dostęp do wody w przypadku okresowej utraty ciągłości jej dostaw (awarie, prace planowane na sieci wodociągowej) z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wody po przywróceniu jej dostaw z sieci.

Nowe nabytki znacząco usprawniają prowadzone prace wynikające z potrzeb Przedsiębiorstwa. Świadome podejmowanie działań związanych z inwestycjami w sprzęt usprawniający prace związane z eksploatacją sieci są dla Prezesa Przedsiębiorstwa Janusza Głuszka istotne.Wóz ssąco – tłoczący – spełniający najwyższe standardy techniczne.


Zbiornik do transportu wody pitnej – cysterna o pojemności 1300 l.


Mobilny chlorator ZORRO – lokalna dezynfekcja sieci wodociągowej.