Przedłużony termin konkursu "Skąd się bierze woda w kranie"

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje,
że ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Lubania pod hasłem:


SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE


Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I-III, II kategoria – klasy IV-VIII.


Tematyka prac powinna być związana z hasłem konkursowym. Technika wykonania prac plastycznych: dowolna, format A3.


UWAGA:

Szkoła podstawowa przeprowadza w oparciu o własny regulamin eliminacje, mające na celu wyłonienie maksymalnie 10 najlepszych prac plastycznych dla każdej grupy wiekowej.


Przedłużyliśmy termin składania prac. Nowy termin to 31 maja 2021 r. godz. 14.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu wraz z wypełnionymi formularzami (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i oświadczeniami (załącznik nr 3) załączonymi do Regulaminu.


Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Ponadto przewidziane są nagrody specjalne dla szkół, z których będą wyłonieni laureaci.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego nastąpi nie później niż do dnia 18 czerwca 2021 r.


O rozstrzygnięciu Konkursu, a także miejscu i terminie wręczenia nagród, poinformujemy Państwa pisemnie i/lub telefonicznie.


Liczymy na  zainteresowanie się  naszą propozycją.


Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo poniżej.Regulamin

Załacznik Nr 1

Załączenik Nr 2

Załącznik Nr 3


Kurtyna wodna

Kurtyna wodna

Brak awarii

Brak awarii

21.06.2019 r. - biura nieczynne

21.06.2019 r. - biura nieczynne

Stan wodomierza

Stan wodomierza

Awaria, ul. Wąska i Spółdzielcza

Awaria, ul. Wąska i Spółdzielcza

Kurtyna wodna

Kurtyna wodna