Prace naprawcze: ul. Kazimierza Wielkiego

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubań informuje, że od dnia 27 października 2020 r. rozpoczyna czynności przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z usunięciem awarii odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Roboty ziemne będą prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 108943 D - 
ul. Kazimierza Wielkiego w Lubaniu (całkowite zajęcie pasa przy wyłączonym ruchu pojazdów będzie w pobliżu budynku K. Wielkiego 9e).


Zakończenie prac ziemnych planowano na dzień 30 października 2020 r., niemniej z uwagi na przewidziane okoliczności, przedłużamy termin zakończenia prac do 3 listopada 2020 r.

 

Mapa sytuacyjna tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.